p. 02 761 4330

Vuokrankorotus 2019

 

Koy Loimaan Vuokra-asuntojen neliövuokrat nousevat vuoden 2019 alusta lukien 0,12 €/m².

 

Valtakunnallisten ennusteiden mukaan vuokra-asujan tulot kasvavat nopeammin kuin asumismenot. Vastaavasti eläkkeet eivät kasva vuokrakustannusten mukaan. Loimaalla vuokra-asuntojen kysyntä on verrattain vilkasta, vuokraus-aste on tällä hetkellä 92 %. Pienten asuntojen kysyntä on kasvava trendi.

Comments are closed.