p. 02 761 4330

Hulmin Huolto Oy valitsee asukkaat kaupungin vuokra-asuntoihin.
Kaikkia asuntoja haetaan täyttämällä asuntohakemuslomake.

HUOMIO! Toimita erikseen asuntohakemuksesi liitteksi palkkatodistus tai selvitys työtuloista sekä verotustodistus.

Liitteet voit postittaa osoitteeseen: Hulmin Huolto Oy, Itsenäisyydenkatu 6, 32200 Loimaa

ASUNTOHAKEMUKSEN LIITTEET:

Tulot

• työssäkäyvältä palkkatodistus työnantajalta tai viimeisin palkkalaskelma
• eläkkeensaajalta todistus bruttoeläkkeen määrästä
• työttömältä viimeisin ilmoitus päivärahan maksamisesta
• liikkeenharjoittajalta viimeisin tuloslaskelma ja tase sekä yrittäjän tulonselvityslomake kirjanpitäjän täyttämänä

Opiskelija

• opiskelijatodistus

Asunnottomuus

• selvitettävä missä oleskelee ja miten on joutunut asunnottomaksi
• jos nykyinen asunto on irtisanottu tai asukas on saanut häädön, jäljennös kirjallisesta irtisanomisesta tai oikeuden häätöpäätöksestä

Verotustodistus

Terveydentila

• mikäli hakija katsoo terveydellisillä olosuhteillaan olevan vaikutusta asunnontarpeeseen, on hakemukseen liitettävä lääkärilausunto, joka on laadittu asunnonhakua varten

Hakemuksia vastaanotetaan jatkuvasti. Hakemukset ovat voimassa kolme kuukautta, minkä jälkeen ne on uudistettava. Huoneistoihin valituille ilmoitetaan valinnasta erikseen.

Asuntohakemuslomake täytetään ja lähetetään sähköisesti tästä.

Hakemuksen liitteet toimitetaan osoitteeseen:
Hulmin Huolto Oy
Itsenäisyydenkatu 6
32200 Loimaa