p. 02 761 4330

Tiedotus taloyhtiön pelastussuunnitelman pääkohdista

Tulipalon sattuessa ja savun mahdollisesti täyttäessä porrashuoneen on asukkaiden pidettävä huoneiston ovi suljettuna ja odotettava parvekkeella palokunnan tai muun vastaavan apua. Mikäli huoneistosta poistutaan palon syttyessä, on oman asunnon ovi ehdottomasti suljettava perässä ja otettava, jos mahdollista, kännykkä mukaan.

Mikäli talo joudutaan tulipalo- tai muussa tilanteessa tyhjentämään, kokoontuvat asukkaat pelastusviranomaisten määräämään paikkaan. Tällöin varmistetaan kaikkien asukkaiden turvassa olo.

Talon asukkaiden tulee hankkia huoneistoon palovaroitin, sekä pitämään se toimintakunnossa.

Talon järjestysmääräykset on jaettu asuntoihin. Asukkaiden on tutustuttava niihin ja talossa asuessaan noudatettava niitä. Tämä on myös pelastustoiminnan toteuttamisessa tärkeää, mm. tavararoiden väärä sijoittelu voi haitata pelatustyöskentelyä.

Talon asukkaiden on syytä seurata yleistä pelastustoiminnan kehitystä ja siitä annettavia yleisiä ohjeita. Myös muuta asumista ja yhteiskuntaelämää koskevaa kehitystä on seurattava ja noudatettava yleistä käytäntöä.