p. 02 761 4330

Kiinteistön alueella ja rakennuksissa on noudatettava lainsäädännön ja kunnan järjestyssääntöjen lisäksi, mitä näissä järjestyssäännöissä on sanottu.

Yleinen järjestys

Kukaan ei saa käyttäytymisellään tai muulla tavoin tarpeettomasti häiritä toisten asumisviihtyvyyttä. Talossa asuvien on noudatettava normaalin kotirauhan edellyttämiä käytöstapoja.

Yhteisissä tiloissa on liikuttava meluttomasti ja turha oleskelu niissä on kielletty. Yhteisten tilojen käytössä ja piha-alueilla on noudatettava siisteyttä ja järjestystä. Jokainen on vastuussa aiheuttamastaan vahingosta.
Asukkaiden on huolehdittava sitä, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestyssääntöjä.

Huoneistojen ulkopuolella lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä, eivätkä ne saa häiritä talon asukkaita. Lemmikkieläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkipaikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä.

Kerjääminen ja kaupustelu on talossa ankarasti kielletty!

Kulkuvälineiden säilyttäminen

Pyörät, kelkat ja lastenvaunut on säilytettävä niille varatuissa paikoissa.  Moottoriajoneuvot on pysäköitävä paikoitusalueelle. Mopojen ja moottoripyörien säilytys varastossa on kielletty. Moottorinlämmittimen käyttö on sallittu vain autopaikan lämmityspistorasiasta, sisätilalämmittimen käyttö on kielletty.

Huoneistot

Asumisesta ei saa aiheutua sellaista melua mikä häiritsee talon muita asukkaita. Taloyhtiössä vallitsee ehdoton hiljaisuus kello 22.00-07.00 välisenä aikana.

Perhejuhlista, kuten esim. syntymäpäivistä, jos ne jatkuvat kello 22.00 jälkeen ”hiljaisille tunneille” ei saa aiheutua mitään häiriötä naapureille. Tupaantuliaiset yms. joukkokokoontumiset kielletään kello 21.00 jälkeen suuren häiriön vuoksi.

Huoneistoja on hoidettava huolellisesti ja noudatettava asunnon huolto-ohjetta. Asunnossa ilmenneistä vioista on ilmoitettava välittömästi Hulmin Huolto Oy:n toimistoon.

Parvekkeet

Parvekkeita siivottaessa on huomattava, ettei roskia ja pesuvettä saa päästää alas parvekkeelta. Tupakointi parvekkeella edellyttää, ettei tuhkaa tai tumppeja heitetä alas, vaan niille on varattava sopiva kannellinen astia. Tulemme perimään asukkaalta siivouskulut, jos tumppeja heitellään parvekkeelta tai ikkunoista. Avotulen teko parvekkeella on ehdottomasti kielletty paloturvallisuuden vuoksi. Tämä koskee myös grillausta.

Siivous ja jätteet

Mattojen, vuodevaatteiden tms. pölyttäminen on sallittua vain tähän tarkoitukseen varatuilla paikoilla. WC- ja muihin viemäreihin ei saa kaataa tai päästää jätteitä, mitkä saattavat aiheuttaa niiden tukkeutumisen tai vaurioitumisen. Asiaankuulumattomilla jätteillä aiheutetut ongelmat korjataan vahingon aiheuttajan kustannuksella.

Sekajätteet tulee viedä niille varattuihin harmaisiin jätesäiliöihin. Jätepaperia, kierrätyskartonkia ja biojätettä varten on omat keräilyastiansa, eikä niitä saa laittaa sekajätteen joukkoon. Jätesäiliöiden viereen ei saa laittaa ylimääräistä jätettä. Tulemme perimään ylimääräisen jätteen kuljetuksesta asukkailta ylimääräisen jätemaksun.

Varastotilat

Avotulen käsittely varastotiloissa on kielletty. Varastoissa ja muissa tiloissa ei saa säilyttää palavia nesteitä. Valot on sammutettava ja ovet lukittava varastosta poistuessa.

Muutot ja poissaolot

Asuinhuoneiston haltija on velvollinen ilmoittamaan huoneistoon muuttaneet ja sieltä poismuuttaneet henkilöt isännöitsijälle. Mikäli asukkaat ovat poissa huoneistosta yhtäjaksoisesti yli kuukauden, on myös siitä ilmoitettava isännöitsijälle.

Sääntöjen rikkominen

Järjestyssääntöjen rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden ja vuokrasopimuksen purkamisen.