p. 02 761 4330

Jotta pienituloisilla olisi mahdollisuus asua kohtuullisen hyvätasoisissa asunnoissa, he voivat hakea osaan asumismenoista valtion rahoittamaa asumistukea Kelasta.

Kela hoitaa seuraavia asumisen tukia:

• yleinen asumistuki
• eläkkeensaajien asumistuki
• opintotuen asumislisä
• sotilasavustuksen asumisavustus

Muutoksia  asumistukiin vuonna 2008:

Yleisen asumistuen enimmäisasumismenoja korotettiin 0,19 euroa neliömetriä kohden kuukaudessa. Tämä vastaa asumistuen saajien keskimääräistä vuokrien nousua. Myös hyväksyttyjä vesimaksuja sekä omakotitaloissa hyväksyttäviä muita hoitokuluja korotettiin siten, että ne vastaavat keskimääräistä kustannusten nousua.

Yhden henkilön ruokakuntien täysimääräiseen asumistukeen oikeuttavia tulorajoja tarkistettiin kaikissa kuntaryhmissä siten, että työmarkkinatukea saava yhden henkilön ruokakunta voi saada edelleen täytimääräistä tukea työmarkkinatuen korotuksen jälkeenkin.

Opintotuen asumislisä pysyy ennallaan.

Tänä vuonna tuli voimaan uusi laki eläkkeensaajan asumistuesta. Se poisti eläkkeensaajalta oikeuden vähentää kulutusluottojen korot tuloistaan. Muutoksen takia asumistuki pienentyi tai jopa loppui kokonaan monilta eläkeläisiltä. Nykyisiltä tuensaajilta kulutusluottojen korot leikataan vähitellen viidessä vuodessa, ja se toteutetaan ilman erillistä hakemusta. Uusille hakijoille muutos astuu heti voimaan.

Eläkkeensaajan asumistukeen hyväksyttävien asumismenojen enimmäismääriä korotettiin 2,8 prosenttia, mikä vastaa asumiskustannusten keskimääräistä nousua. Myös asumistukeen hyväksyttäviä asunnon hoitomenoja tarkistettiin kustannuksia vastaavasti.