p. 02 761 4330

Vuokrasopimus ja vuokra-aika

Vuokrasopimus tehdään joko määräaikaiseksi tai toistaiseksi voimassaolevaksi. Alaikäisen vuokrasopimuksen allekirjoittavat sekä asukas että huoltaja.

Allekirjoittaessasi vuokrasopimuksen sitoudut noudattamaan huoneistonvuokralakia, vuokrasopimuksen ehtoja ja kaikkia asuntoyhteisön ohjeita. Muista, että vuokrasopimus on tehty juuri sinulle ja määrättyyn asuntoon/soluhuoneeseen.

Muuttoilmoitus

Muista tehdä muuttoilmoitus! Ilmoitus tulee tehdä aikaisintaan viikkoa ennen ja viimeistään viikko muuton jälkeen. Myöhästyneestä ilmoituksesta voidaan periä ilmoitusrikemaksu.

Muista ilmoittaa uusi osoitteesi myös postiin ja läheisillesi. Huolehdi lisäksi, että asuntosi ulko-ovessasi on nimesi.

Vuokra

Käytä maksaessasi oikeaa viitenumeroa ja tarkasta myös, että maksamasi summa on oikein. Säilytä maksukuitit tai tiliotteesi tositteena maksetusta vuokrasta.

Jos vuokranmaksu viivästyy, asukkaalta peritään kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko ja perimiskulut. Rästiin jääneet vuokrat voivat johtaa irtisanomiseen ja merkintään luottotietorekisterissä. Perheasunnon vuokrasta vastaavat puolisot yhteisvastuullisesti siinäkin tapauksessa, että toinen muuttaa asunnosta pois irtisanomista tekemättä.

Muuttotarkastus

Kun muutat asuntoon, tarkastaa asunnon kunto. Muuttotarkastuksen tarkoituksena on taata uuden asukkaan oikeusturva siten, että et joudu vastuuseen asunnossa sisään muuttaessasi mahdollisesti olevista vaurioista.

Kotivakuutus

Hulmin Huolto suosittaa kaikkia asukkaitaan ottamaan kotivakuutuksen omasta vakuutusyhtiöstään. Mikäli esim. asukkaan huolimattomuus tai kodinkoneet aiheuttavat huoneistolle vahinkoa, asukas joutuu korvaamaan vakuutuksen omavastuuosuuden. Myös tämä seikka puoltaa henkilökohtaisen kotivakuutuksen hankkimista.

Irtisanominen

Irtisanomisaika asukkaan puolelta on yksi kalenterikuukausi ja se lasketaan aina irtisanomiskuukautta seuraavan kuukauden loppuun. Jos siis haluat vuokrasopimuksesi päättyvän esim. maaliskuun lopussa, irtisanominen on tehtävä viimeistään helmikuun aikana. Vuokrasopimuksen voi irtisanoa joko henkilökohtaisesti Hulmin Huollon toimistossa tai tulostamalla ja täyttämällä  irtisanomislomake ja toimittamalla se allekirjoitettuna Hulmin Huollon toimistoon. Kun pariskunta tekee irtisanomisen asukastoimistossa, molempien vuokralaisten on allekirjoitettava irtisanominen. Mikäli sopimuskausi on alle puoli vuotta, määräaikainen sopimus sitoo molempia osapuolia koko sopimuskauden, eikä sitä voida irtisanoa. Irtisanottaessa vuokrasopimus, irtisanoutuvat automaattisesti myös kaikki varastovuokra- ja autopaikkasopimukset.

Jos asut soluasunnossa, ilmoita myös kämppiksille muutostasi.

Vakavissa rikkomustapauksissa Hulmin Huollolla on oikeus vuokrasopimuksen purkamiseen ilman irtisanomisaikaa. Näitä ovat esimerkiksi vuokranmaksun laiminlyönti, jatkuvat järjestyshäiriöt, vuokraoikeuden siirto ilman alivuokralaissopimusta tai asunnon osan luovutus toisen käytettäväksi ilman lupaa. Vuokrasopimus päättyy välittömästi purkamisilmoitukseen tiedoksiantoon.

Avaimet

Vuokralaisena olet oikeutettu saamaan asunnon ja sen avaimen hallintaasi vuokra-ajan alkaessa.Avaimella pääset myös asukkaille tarkoitettuihin yhteistiloihin. Avain on henkilökohtainen ja sitä on käytettävä vastuullisesti ja huolellisesti. Jos avain katoaa, ota yhteys Hulmin Huoltoon. Asukas maksaa itse kadonneen avaimen tilalle tilattavan uuden avaimen ja lisäksi tarvittaessa lukonvaihdon. Kun muutat asunnostasi on avain/avaimet luovutettava. Jos palautat avaimen Hulmin Huoltoon aukioloajan ulkopuolella, voit jättää sen kirjekuoressa toimiston postilaatikkoon. Merkitse kirjekuoreen nimesi ja asunnon osoite.

(Lähde: Turun ylioppilaskyläsäätiö)