p. 02 761 4330

INFO

Koy Loimaan Vuokra-asunnot – Asukkaan tarkistuslista

Asunnon huoltotoimet kuuluvat myös vuokralaiselle. Tekemällä asumisen perushuoltotoimet säännöllisesti parannat asumisen mukavuutta, terveellisyyttä ja turvallisuutta.

Käy lista säännöllisesti läpi soveltuvin osin ja suorita vuokralaiselle kuuluvat huoltotoimet. Ilmoita kaikista havaitsemistasi virheistä (muistakin kuin tässä listassa mainituista) välittömästi Hulmin Huolto Oy:n toimistoon. Vuokralaisella on ilmoitusvelvollisuus asunnon virheistä ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa virheiden pahentumiseen ja siten vahingonkorvausvelvollisuuden syntymiseen.

Asukkaita suositelleen tekemään kotivakuutus vahinkojen varalta.

Avaa tarkistulista tästä >>